Wat is life coaching?

Life coaching begeleid jou in het omgaan met vaste mentale- en fysieke patronen die een vrij en krachtig leven in de weg staan. Patronen ontstaan vaak zonder dat je het zelf door hebt. Ze zijn langzaamaan en onbewust je gedachten, gevoelens en gedrag gaan beïnvloeden. Nu merk je dat het je belemmert, is het tijd om deze patronen te doorbreken. Als coach begeleid ik je hierbij.

Life coaching begeleid je naar een nieuw bewustzijn en gedrag. Vanuit een nieuw bewustzijn geef jij je leven op een positieve manier vorm. Je bent succesvol, gelukkig en krachtiger in:
• Je relatie met jezelf en anderen;
• Je gezin en duurzame relatie;
• Je werkzame leven;
• Je rol als ouder.

Wat bereik je met Life Coaching?
Life coaching bied je een vrij leven door:
• Balans in je gedachten, gevoelens en emoties;
• Innerlijk evenwicht door te kunnen omgaan met: stress, angst, onmacht en belemmerende gedachten;
• Het behalen van gestelde doelen door aandacht en focus;
• Evenwicht tussen lichaam en geest;
• Een duidelijk stappenplan voor de richting die je op wilt.

Praktische informatie
• Coaching traject duurt gemiddeld vier tot acht sessies;
• Sessies zijn in overleg, meestal één sessie per week of per twee weken;
• Eerste sessie duurt 90 minuten (intake), vervolgsessies 60 minuten.

Intake
We starten met een persoonlijke intake. Hierna bespreken we de aanleiding van jouw coachvraag. Vervolgens bepalen we samen de doelen die je wilt behalen tijdens het traject en maken we samen een plan van aanpak. Tenslotte ontvangt je van mij een offerte op maat.

Coaching sessie
Een coaching sessie vindt plaats in een voor ons beiden geschikte omgeving zonder afleiding van derden. Alles wat we bespreken is vertrouwelijk van beide kanten. Verslag aan derden vindt uitsluitend plaats na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt.

APK – coaching sessie

In een traject van Life coaching werk je toe naar weer vrij, gelukkig en krachtig in het leven staan. Toch kan het zijn dat er impactvolle gebeurtenissen op je pad komen. Denk aan het overlijden van een dierbare, het verlies van je baan of een echtscheiding. Sommige gebeurtenissen raken je zo dat je ongemerkt terugvalt in oude patronen. Dan is vaak een kort ‘APK traject’ voldoende om je weer snel op het gewenste pad te brengen. Omdat we al eerder hebben samengewerkt ontvang je een korting op het reguliere tarief.

Voor werkgevers:

Uitval preventie coaching

Leidinggevende in bedrijven signaleren vaak in een vroegtijdig stadium wanneer het niet goed gaat met een medewerker. Mogelijke signalen van werkstress zijn;
• Werknemer is moe en komt mat over;
• De werknemer wordt cynischer over het werk en heeft moeite met veranderingen;
• De werknemer is sneller boos, geïrriteerd en/of emotioneel;
• De werknemer krijgt steeds meer lichamelijke klachten;
• De werknemer meldt zich vaker ziek.

Helaas worden deze signalen door de “waan van de dag” (te) vaak genegeerd. De oorzaak van stress kan werk gerelateerd zijn, maar ook voort komen uit een vervelend situatie in de privé sfeer. Wanneer de werknemer uitvalt, ongeacht de oorzaak, heeft de werkgever hier hoe dan ook (financieel) last van.

Uitval preventie coach

“Voorkomen is beter dan genezen”
Mijn doel als coach is om uitval bij medewerkers te voorkomen. Wanneer een werkgever of leidinggevende vroegtijdig werkstress signaleert bij een medewerker is coaching de perfecte methode om (langdurig) ziekte en/of uitval te voorkomen. Voor de werknemer is het heel fijn dat er naar hem/haar wordt geluisterd; de aanleiding voor de werkstress wordt onderzocht. Als bewustwording optreedt, zie je dat snel verbetering in de werksituatie komt. Het doel van coaching is dan ook het aan het werk houden van de medewerker. De gesprekken duren circa 1 uur en gemiddeld zijn vier tot acht sessies voldoende voor blijvend resultaat. In het begin zullen we de gesprekken elke week of om de week inplannen. De gesprekken vinden plaats bij het bedrijf of, indien gewenst, op mijn kantoor in Amersfoort. Het is van belang dat de werknemer vrijwillig deelneemt aan de coaching. Alles wat we bespreken is vertrouwelijk van beide kanten. Verslag aan werkgever vindt uitsluitend plaats na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van werknemer. In overleg met de medewerker, kan ik deelnemen aan (driehoeks-) gesprekken met leidinggevende, HR of Arboarts. Voor coaching binnen professionele organisaties wordt een offerte op maat uitgebracht.

Kosten (langdurig) verzuim

Of een organisatie nu groot of klein is, verzuim heeft als gevolg dat de productiviteit omlaag gaat en de kosten omhoog. Want een zieke medewerker kost altijd geld. Dat komt neer op een gemiddeld bedrag van 250 euro per dag. Maar er is meer, zoals de indirecte kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie. Tel dit bij elkaar op en de ziekteverzuimkosten lopen op tot ruim 400 euro per dag. Hieronder ziet u een voorbeeld met kostenposten, uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 36.500 euro (cijfers Centraal Planbureau, 2016).

Kosten per dag:
• Loondoorbetaling 153 euro
• Kosten vervanging 146 euro
• Verlies productie/dienst 43 euro
• Kosten arbodienstverlening 60 euro
• Verzuimbegeleiding 7,50 euro
In totaal bedragen de verzuimkosten in dit voorbeeld 410 euro per dag.
Wanneer een werknemer uitvalt met psychische klachten zoals een overspannenheid over burn-out heeft de werkgever te maken met langdurig verzuim. De werknemer is gemiddeld acht maanden niet beschikbaar voor werk.
Totale extra loonkosten voor acht maanden voor werkgever: €25.306