Tarieven particulier

Intakegesprek Life coaching
€ 90.00 (90 minuten)

Sessie Life coaching
€ 90.00 (60 minuten)

APK coaching sessie*
€ 75.00 (60 minuten)

Alle vermelde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Afspraken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Indien een afspraak binnen 24 uur van tevoren wordt afgezegd, ben ik genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

* Voorwaarden van toepassing

Tarieven Zakelijk

Het standaardtarief (voor bedrijven & instellingen) is € 125.00 per uur, exclusief BTW. Voor coaching binnen professionele organisaties wordt een offerte op maat uitgebracht.

Reiskosten

Coaching sessies zijn in Amersfoort. Wil je liever coaching op een andere locatie, omdat dat beter bij je situatie past, dan kan dat. De reiskosten zijn € 0,19 per verreden kilometer, daarnaast wordt het (vooraf gekozen particuliere of zakelijke) uurtarief gerekend voor de reistijd.

Vergoedingen

Particulieren en werkgevers kunnen op verschillende manieren hun kosten voor coaching-counseling (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

Via de werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de ziektekostenverzekering
Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt coaching en/of counseling vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarden in de polis na.

Bedrijfskosten voor zelfstandigen en ondernemers
De kosten voor coaching zijn volledig aftrekbaar door deze aan te geven als bedrijfskosten. Coaching dient hiermee een zakelijk voordeel als ‘leertraject’ ter verbetering van jezelf in de onderneming en heeft daarmee een direct link met jou en je positie in de arbeidsmarkt. De website van de Belastingdienst kan je hierover informeren.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van de werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Coaching kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het coaching traject worden dan (over het algemeen) gedragen door de werkgever. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met je leidinggevende of de afdeling HR.

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachtraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.