Ethische code

Ethische Code van Leef helemaal vrij is gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort en bevat uitgangspunten en richtlijnen die gehanteerd worden in de begeleiding. Als professional houd ik me aan deze code en werk ik volgens deze code.

 • De basisvoorwaarden voor coaching zijn eerlijkheid, integriteit, onpartijdigheid, respect, verantwoordelijkheid en autonomie bevorderend.
 • Leef helemaal vrij handelt enkel en alleen op basis van wat zij naar eigen waarden en normen kan verantwoorden.
 • Leef helemaal vrij stelt zich dienstverlenend op en stelt haar cliënten hierbij centraal.
 • Leef helemaal vrij biedt vertrouwelijkheid op het hoogst mogelijk niveau.
 • Leef helemaal vrij zorgt ervoor dat er vertrouwelijke informatie nooit achterhaald kan worden via overlappende netwerken van relaties.
 • Leef helemaal vrij beschermt altijd de identiteit van haar cliënten. Ook in discussies met collegae of tijdens supervisie- en/of intervisiegesprekken.
 • Tijdens en rond de coaching relatie stelt Leef helemaal vrij duidelijke grenzen.
 • Leef helemaal vrij houdt rekening met de effecten van overlappende relaties.
 • Leef helemaal vrij verplicht zich tijdens de sessies voldoende coaching kwaliteiten en -technieken in te brengen om het afgesproken coaching traject bevredigend te doen plaatsvinden.
 • Leef helemaal vrij verplicht zich tijdens de sessies voldoende coaching kwaliteiten en -technieken in te brengen om het afgesproken coaching traject bevredigend te doen plaatsvinden.
 • Leef helemaal vrij doet al het mogelijke om de kwaliteit van haar werk te controleren, haar eigen competentie te verbeteren en steeds binnen de grenzen van die competentie te werken.
 • Leef helemaal vrij maakt regelmatig gebruik van geschikte supervisie en/of intervisie.
 • Leef helemaal vrij investeert een belangrijk deel van haar tijd in studie en verdere professionele ontwikkeling.
 • Leef helemaal vrij blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op haar vakgebied.
 • Leef helemaal vrij geeft eerlijk en volledig inzicht in haar kwalificaties en beperkingen wanneer daarnaar gevraagd wordt.
 • Leef helemaal vrij zal haar overwicht als professional nimmer misbruiken, noch haar kennis en kunde.
 • Leef helemaal vrij geeft op zijn hoogst vrijblijvende adviezen. De cliënt heeft de vrijheid om er al dan niet gehoor aan te geven.
 • Leef helemaal vrij werkt op een dusdanige manier dat zowel de menselijke gemeenschap als de uniciteit van het individu wordt gerespecteerd.
 • Leef helemaal vrij respecteert de culturele context en het wereldbeeld van haar cliënt.
 • Leef helemaal vrij heeft de verantwoordelijkheid om op een respectvolle manier te werken met haar cliënten en hen te stimuleren tot het zelfstandig maken van beslissingen binnen hun eigen geloof, normen en waarden.
 • Leef helemaal vrij is verantwoordelijk voor het aangaan van een coaching overeenkomst met haar cliënten.
 • Leef helemaal vrij is verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van grenzen tussen zichzelf en haar cliënten. Coaching is een formele contractuele relatie en niets anders.